Powrót

Solec
Widok ogólny

odcinek M±czna - Zagórna

Widok w kierunku północnym od skrzyżowania z M±czn±:

około 1865

Po prawej i po lewej zabudowania Warsztatów Żeglugi Parowej - od lewej: na posesji nr hip 2938 (róg M±czna, Czerniakowska 160/162), nr hip. 2937, a po prawej na działce nr hip. 2948.


To samo miejsce około 1938:

około 1938 (?)
Ľródło: Referat Gabarytów

Widoczne przebudowane budynki dawnych Warsztatów Żeglugi Parowej.

Powrót