Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Plac Zamkowy Krakowskie Przedmiescie Miodowa Senatorska Kozia Podwale Ślepa Świętojańska Piwna Piekarska Kanonia Dziekania Nowy Zjazd / Wiadukt Pancera Nowy Zjazd / Wiadukt Pancera Mariensztat Pusta Bialoskornicza Dobra Boczna Garbarska rynek Mariensztacki Bednarska Sowia Źródłowa Rycerska Krakowskie Przedmiescie 68 - kosciól pw sw. Anny dzwonnica kościoła pw. św. Anny Miodowa 3 róg Kozia 50 Krakowskie Przedmiescie 79 rog Miodowa - dom Roeslerów Senatorska 11 róg Miodowa - pałąc Małachowskich Krakowskie Przedmieście 89 róg Senatorska 1 - kamienica Johna Krakowskie Przedmieście 91(plac Zamkowy) róg Podwale Podwale 4 Krakowskie Przedmieście 81; Senatorska 9 Krakowskie Przedmieście 83; Senatorska 7 Krakowskie Przedmieście 85; Senatorska 5 Krakowskie Przedmieście 87; Senatorska 3 Zamek Królewski kolumna Zygmunta Krakowskie Przedmiescie 64 - Resursa Obywatelska Krakowskie Przedmiescie 62 - Res Sacra Miser Nowy Zjazd 7 / Garbarska 1 róg Pusta 6 Garbarska 3 róg Pusta 5 Bugaj 2 - Koszary Oddziału Zamkowego Prezydenta RP Senatorska 2 Miodowa 4 róg Senatorska pl. Zamkowy  - Krakowskie Przedmieście 93/95 pl. Zamkowy  - Krakowskie Przedmieście 97 pl. Zamkowy  - Krakowskie Przedmieście 99 pl. Zamkowy  - Krakowskie Przedmieście 101 pl. Zamkowy  - Krakowskie Przedmieście 103 róg Piwna pl. Zamkowy  - Krakowskie Przedmieście 105 róg Piwna pl. Zamkowy  - Krakowskie Przedmieście 107 pl. Zamkowy  - Krakowskie Przedmieście 109 róg Świętojańska Piwna 9/11 - kościół pw. św. Marcina i klasztor augustianów Krakowskie Przedmieście 70 róg Mariensztat Grodzka 5 (Nowy Zjazd) Źródłowa 14 Źródłowa 5 róg Mariensztat 22 Źródłowa 3 Boczna 2 (rynek Mariensztacki) róg ul. Mariensztat, róg Źródłowa Boczna 1 (rynek Mariensztacki) róg Źródłowa 4 Nowy Zjazd - Wiadukt Pancera Mariensztat 20 Źródłowa 5 Grabarska 5 róg Białoskórnicza 6 Źródłowa 1 Mariensztat 11 Mariensztat 13 Mariensztat 15 róg Sowia 8 Krakowskie Przedmieście 66 - Muzeum Rolnictwa i Przemysłu (Odwach, dawny klasztor bernardyński) Pałac pod Blachą Świętojańska 2 róg pl. Zamkowy Miodowa 5 róg Senatorska Senatorska 8 Świetojańska 6 róg Dziekania Świętojańska 8 - katedra św. Jana Senatorska 15 róg Kozia Białoskórnicza 7 Nowy Zjazd 3 Świętojańska 4 Dobra 89 róg Mariensztat 6 róg Białoskórnicza 1 Mariensztat 9 Podwale 6 Podwale 8 Podwale 10 Podwale 12 Podwale 14 Podwale 16 Nowy Zjazd 5; Pusta 4 Nowy Zjazd 1 Piekarska 11; Rycerska Piekarska 13 róg Rycerska 1 Dziekania 4 Dziekania 6 Krakowskie Przedmieście 59; Kozia 34 Krakowskie Przedmieście 61; Kozia 36 Krakowskie Przedmieście 63; Kozia 38 Krakowskie Przedmieście 65; Kozia 40 Krakowskie Przedmieście 71; Kozia 46 Krakowskie Przedmieście 69; Kozia 44 Krakowskie Przedmieście 67; Kozia 42 Krakowskie Przedmieście 57; Kozia 32 Arkady Kubickiego Krakowskie Przedmieście 73 róg Miodowa 1

-> Zobacz cały fotoplan
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)