Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Dzielna Pawia Nowolipki Karmelicka Nowolipie Gesia Lubeckiego Wiezienna Zamenhofa Dzielna 24, Pawia 21/23 - wiêzienie Dzielna 26 - wiêzienie kobiece Nowolipki 11/13/15 Gêsia 24 Pawia 32 Pawia 34 róg Lubeckiego 1 Gêsia 35a Karmelicka 19 róg Nowolipki 19 Nowolipki 21 Dzielna 17 Dzielna 19 Dzielna 21 Karmelicka 21 róg Nowolipki 22, Karmelicka 23 Karmelicka 25 Karmelicka 27 Karmelicka 29 róg Dzielna 15 Dzielna 2; Pawia 17 Karmelicka 17 Karmelicka 18 i Karmelicka 20 Gêsia 15 Gêsia 17 Gêsia 25 Gêsia 25a Gêsia 29 Gêsia 31 Gêsia 31a

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)