Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
al. Jerozolimskie Krucza Bracka Bracka Widok Marsza³kowska Marszalkowska Chmielna Nowogrodzka Zurawia Nowogrodzka Chmielna róg Marszalkowska 110 Chmielna róg Marszalkowska 108 al. Jerozolimskie róg Marsza³kowska 110 przystanek koncowy EKD Marszalkowska 106 - kino Marszalkowska 102 róg Widok - Hotel Wiedenski al. Jerozolimskie 35 róg Marszalkowska 101 - willa Marconiego Marszalkowska 99 róg Nowogrodzka 32 Marszalkowska 97/97a róg Nowogrodzka 35 al. Jerozolimskie 33 róg Marszalkowska 98 Marszalkowska 94 róg Nowogrodzka 30 - Marszalkowska 92 róg Nowogrodzka 33 Marszalkowska 90 al. Jerozolimskie 32 Bracka 18 al. Jerozolimskie 31 al. Jerozolimskie 29 al. Jerozolimskie 27 al. Jerozolimskie 25 al. Jerozolimskie 23 al. Jerozolimskie 15 róg Krucza 49 al. Jerozolimskie 21 al. Jerozolimskie 28 al. Jerozolimskie 26 al. Jerozolimskie 20 al. Jerozolimskie 8 - kamienica Istomina al. Jerozolimskie 6 - kamienica Istomina al. Jerozolimskie 10 róg Bracka 16 al. Jerozolimskie 3 róg Bracka al. Jerozolimskie 14 al. Jerozolimskie 16 al. Jerozolimskie 18 al. Jerozolimskie 22 al. Jerozolimskie 24 al. Jerozolimskie 13 róg Krucza 48 al. Jerozolimskie 9 al. Jerozolimskie 7 Krucza 47 róg Nowogrodzka 10 al. Jerozolimskie 17 al. Jerozolimskie 19 Widok 2/4 róg Bracka Marszalkowska 96 Marsza³kowska 104 róg Widok 26/28 Bracka 9 róg Nowogrodzka 2 Bracka 13 róg al. Jerozolimskie 5 Bracka 11 Al. Jerozolimskie 30 Widok 11 Al. Jerozolimskie 11 Krucza 46 Al. Jerozolimskie 12 - pawilon al. Jerozolimskie 12 róg Bracka 15

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)