Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Nowy Swiat Warecka Górskiego pl. Napoleona Szpitalna Boduena Przeskok Sienkiewicza Moniuszki Jasna Widok Zlota Zgoda Bracka Placyk na skrzyzowaniu Brackiej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgody Chmielna Poczta G³ówna Jasna 5 - Filharmonia Jasna 1 róg Zgoda - Bank pod Or³ami Jasna 3 róg Sienkiewicza 7 - Teatr Nowoczesny Sienkiewicza 9 róg Zgoda 12 - Gebethner i Wolff Szpitalna róg Zgoda 2 Zgoda 4 Przeskok róg Szpitalna 5 Szpitalna 3 Przeskok róg Szpitalna 7 Boduena 1 róg Szpitalna 9 Bracka 25 - Dom Handlowy Bracia Jablkowscy pl. Napoleona 5 róg Moniuszki 1 - kamienica Goldstanda pl. Napoleona 3 róg Sienkiewicza 2 - kamienica Goldstanda Jasna 6 róg Boduena 6 Nowy Swiat 31 rog Chmielna Nowy Swiat 35 Nowy Swiat 39 Nowy Swiat 41 Nowy Swiat 43 Nowy Swiat 45 Nowy Swiat 47 Nowy Swiat 49 Zgoda 7 róg Zlota 1 - Kasa Przemyslowcow Nowy Swiat 37 Sienkiewicza 4 Sienkiewicza 3 Zlota 4 Zlota 2 róg Zgoda 9 Bracka 18 Bracka 27 Chmielna 19 róg Bracka Jasna 10 róg Sienkiewicza 6 - kamienica Harczyka Jasna 8 róg Sienkiewicza 5 - kamienica Harczyka Moniuszki - ko¶ció³ Imienia Jezus Szpitalna 8 róg Hortensja 11 - dom Wedlów pl. Napoleona 1 róg Boduena 2 róg Sienkiewicza 1 Moniuszki 1a Widok 2/4 róg Bracka Przeskok 4 Warecka 11a Bracka 23 Bracka 20 Chmielna 30 Boduena 3/5 róg Jasna 4 Warecka 11 Jasna 2 róg Zgoda 8 róg Przeskok 6 Bracka 22 róg Chmielna 17 Chmielna 22 róg Zgoda 1 Z³ota 6 Z³ota 5 Chmielna 20 róg Szpitalna 2 Szpitalna 4 Szpitalna 6 Górskiego 1 Górskiego 3 Górskiego 5 Góskiego 7 Górskiego 9 Górskiego 2 Górskiego 4 Górskiego 6 Szpitalna 10 róg Górskiego 10 Pomnik Napoleona Chmielna 5 Z³ota 7/9 Marszalkowska 114 róg Zlota - Hotel Metropol Nowy ¦wiat 58 Nowy ¦wiat 52 Nowy ¦wiat 54 Nowy ¦wiat 56 Nowy ¦wiat 50 Zgoda 5

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)