Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Długa Bielańska Wyjazd Nowolipki Zamenhofa Przejazd Mylna Nowolipie Nalewki Swiętojerska Wałowa Barokowa Długa 44 Teren po Instytucie Wod Mineralnych Sztucznych Nowolipie 2 / Przejazd 15 / Nowolipki 3 - palac Mostowskich Dluga 38/40 - Palac Pod Czterema Wiatrami Długa 50 róg Nalewki - pasaż Simonsa Arsenał Nalewki 7 Nalewki 2a - Pasaż Simonsa (boczne skrzydło) Przejazd 11 róg Mylna - kamienica Scholtza ogród Krasińskich Barokowa 7 (?) Barokowa 6 Bielańska 14 - pałac Przebendowskich Nalewki 3 róg Nowolipki 1 róg Przejazd 12 Nalewki 3 (?) Kramy Nalewkowskie Nalewki 13 Długa 45 róg Bielańska 24 Bielańska 22 Bielańska 20 Bielańska 18 Bielańska 16 Bielańska 19 Bielańska 21 Bielańska 23 Bielańska 25 Długa 47 róg Bielańska 27 Długa 49 Długa 51 Długa 53 Długa 55 Nalewki 5 róg Nowolipki 2 Długa 48 róg Wyjazd Długa 31 Długa 42 Świętojerska 42 róg Wałowa 1 Świętojerska 44 róg Nalewki 10 Kamień pamiątkowy pijalnia wody

-> Zobacz cały fotoplan
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)