Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Kredytowa Jasna Rysia Szkolna pl. D±browskiego Królewska Marszałkowska ¦więtokrzyska Swiętokrzyska Zielna Próżna Bagno pl. Grzybowski pl. Małachowskiego Przedluzenie Marszalkowskiej do pl. Zelaznej Bramy (1936) Kredytowa 9 róg pl. Zielony 8 Giełda - Królewska 14 Marszałkowska 150 róg Kredytowa róg pl. Zielony 9 - kamienica Hersego Marszałkowska 136 róg Swiętokrzyska 44 Marszałkowska 138 Królewska 16 - Kamienica Granzowa Jasna 13/15 - dwór Ottów Królewska 37 róg Marszałkowska 153 Marszalkowska 151 Marszalkowska 149 róg Prózna 2 Królewska 35 róg Marszalkowska 154 Kredytowa 18 róg Marszalkowska 152 - kamienica Kropiwnickiego Marszalkowska 141; Zielna 36 - palac Pruszaka Marszalkowska 139 Marszałkowska 137 Marszalkowska 135 róg Swietokrzyska 46 Marszalkowska 148 / pl. D±browskiego 7 Marszalkowska 146/Rysia/pl. D±browskiego 5 - Hotel Francuski Marszalkowska 144/Rysia/Szkolna 9 Marszalkowska 142 / Szkolna 7 Marszalkowska 140; Szkolna 5 Jasna 9 róg Swietokrzyska 31/33 - PKO kosciól Ewangelicko-Augsburski Zielna 35 Zielna 37 - Zielna 39 - Zielna 41 Bagno 2 Próżna 14 róg pl. Grzybowski 6 - kamienica Wolanowskiego pl. D±browskiego 6 - ambasada Włoska pl. Małachowskiego 1 - gimnazjum im. M. Reya pla. Małachowskiego - Dom parafialny pl. Małachowskiego róg Kredytowa 2 - gimnazjum żeńskie im. Anny Wazówny Kredytowa 2a Kredytowa 4 Kredytowa 3 - Gmach Zarz±du Towarzystwa Zakładów Gazowych pl. D±browskiego 1 róg Jasna pl. D±browskiego 3 róg Szkolna Próżna 6 róg Zielna 45 Próżna 8 Jasna 16 róg ¦więtokrzyska 27 Kredytowa 5 Kredytowa 7 Kredytowa 7 - pałacyk Zielna 43 róg Próżna 3 Zielna 49 Kredytowa 6 Królewska 27/29/29a Królewska 31 Królewska 33 Kredytowa 14 Kredytowa 16 Palac Blocha - Marszalkowska 154 ¦więtokrzyska 36/38/40 róg Jasna 11 róg Szkolna 2 ¦więtokrzyska 42 róg Szkolna 1/3 pl. Grzybowski 1 róg Bagno 5 Jasna 26 pl. D±browskiego 2 i pl. D±browskiego 4 Jasna 24 ¦więtokrzyska 48 ¦więtokrzyska 50 róg Zielna 28 Instytut Wód Mineralnych Ogród Saski Ogród Saski Przybliżona lokalizacja Ujeżdżalni Saskiej Zielna 30 Zielna 32 Zielna 34 Marszałkowska 143; Zielna 38 Marszałkowska 145; Zielna 40 Zielna 42 Zielna 47 Zielna 51 róg Królewska 43 Marszałkowska 147 róg Próżna 1 róg Zielna 44 - kamienica Martwicha Mazowiecka 11a Szkolna 6 Szkolna 8 ¦więtokrzyska 35 Marszałkowska 134 róg ¦więtokrzyska 37 Kredytowa 8 Kredytowa 10 Kredytowa 12

-> Zobacz cały fotoplan
 
Ľródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)