Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Lubeckiego Ostrowska Pawia Gesia Dzielna Libelta Wolynska Mila Sochaczewska Gliniana Lubeckiego Smocza Dzielna 26 - wiêzienie kobiece Gêsia 43 Gêsia 24 Smocza 31 Smocza 33 Gêsia 59 róg Smocza 33 Gêsia 59 Gêsia 39 Gêsia 35a Pawia 50/50A Pawia 52 Pawia 54 róg Smocza 26

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)