Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Stacja Pomp Rzecznych

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
 
 
¼ród³o: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)