Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
 
Rybaki Stara Mostowa Freta Kozla Koscielna Sapiezynska Franciszkanska Zakroczymska Wójtowska Zakatna Przyrynek Piesza Samborska Konwiktorska Koscielna Rynek Nowego Miasta Zakroczymska 1 róg Franciszkanska - kosciól pw sw. Franciszka Serafickiego Koscielna róg Przyrynek 2 - kosciól pw  Nawiedzenia NMP Zakroczymska 6 róg Wójtowska 3 - palac Sapiehów, Koszary Sapiezynskie Konwiktorska 3 - koszary Sierakowskie kosciól pw. sw. Kazimierza ss Sakramentek klasztor ss. Sakramentek d. pa³ac Kotowskich Piesza 1 - kosciól pw. sw. Benona Hala Swietojerska Rynek Nowego Miasta 13 róg Freta 40 Rybaki 24 Rynek Nowego Miasta 11 róg Freta Rynek Nowego Miasta 9 Rynek Nowego Miasta 7 Rynek Nowego Miasta 3 Rynek Nowego Miasta 1 róg Stara Rynek Nowego Miasta 4 róg Piesza Rynek Nowego Miasta 6 Rynek Nowego Miasta 8 Rynek Nowego Miasta 10 róg Ko¶cielna Zakroczymska 1 - klasztor Franciszkanów Rybaki 8/10 Rybaki 14/16 - Dom Polonii  Zagranicznej Rybaki 5 Rybaki 7/9 Rybaki 18 Rybaki 26 Rybaki 27 Rybaki 29 Rybaki 30 Rybaki 31 Ko¶cielna 16 Przyrynek 2 plebania ko¶cio³a NNMP Rybaki 27 - rozebrany drewniany dworek Wójtowska 1 róg Przyrynek 17 Freta 30 Freta 32 Freta 29; Ko¼la 2 Freta 31; Ko¼la 4 Freta 37; Ko¼la 10 Freta 51; Ko¼la 24 Freta 53; Ko¼la 26 Freta 55 róg Franciszkańska 1 Freta 26 Freta 24 Freta 23 Freta 50 Freta 52 róg Ko¶cielna 17 Rynek Nowego Miasta 23 Rynek Nowego Miasta 5 Rynek Nowego Miasta 15 Rynek Nowego Miasta 17 Freta 42 Freta 44 Freta 46 Freta 48 Freta 25; Ko¼la 3 Freta 27 róg Ko¼la 1 Freta 33; Ko¼la 6 Freta 35; Ko¼la 8 Freta 39; Ko¼la 12 Freta 41; Ko¼la 14 Freta 43; Ko¼la 16 Freta 45; Ko¼la 18 Freta 47; Ko¼la 20 Freta 49; Ko¼la 22 Ko¼la 7 Ko¼la 9 Ko¼la 11 Zakroczymska 9 Zakroczymska 11 Zakroczymska 13 Zakroczymska 15 Zakroczymska 17

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)