Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Towarowa Wolska Karolkowa Krochmalna Krochmalna Przyokopowa Grzybowska Przyokopowa 28 róg Grzybowska - Elektrownia tramwajowa Przyokopowa 28 róg Grzybowska - Elektrownia tramwajowa - budynek administracji Przyokopowa 28 róg Grzybowska - Elektrownia tramwajowa - stró¿ówka Krochmalna 92 Grzybowska 88 Wolska 3 róg Towarowa 35 Wolska 5 Wolska 7 Wolska 9; Krochmalna 86 Wolska 9; Krochmalna 86 Wolska 11; Krochmalna 88 Wolska 13 Wolska 15 Wolska 17 róg Karolkowa 52/54/56 róg Krochmalna 94 Wolska 17 róg Karolkowa 52/54/56 róg Krochmalna 94 Wolska 19 róg Krochmalna 57/59 Karolkowa36/42 róg Grzybowska róg Przyokopowa - hale Polskich Zak³adów Philips Karolkowa 36/42 róg Grzybowska róg Przyokopowa - budynek biurowy Polskich Zak³adów Philips Karolkowa 36/42 róg Grzybowska róg Przyokopowa - hala Polskich Zak³adów Philips Wolska 21 Wolska 23 Wolska 25 Wolska 27/29 - oficyna Wolska 27/29 - pa³acyk Biernackich

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)