Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Leszno Solna Nowolipie Karmelicka Nowolipki Dzielna Mylna Karmelicka róg Leszno 30 Leszno 32 - kosciól pw Narodzenia NMP Leszno 32 - d. klasztor Karmelitów Trzewiczkowych Nowolipie 21 Nowolipie 23 Nowolipie 27 Karmelicka 2 róg Leszno Nowolipki 41 Nowolipki 43 Leszno 36 Leszno 38 Leszno 40 Leszno 42 Leszno 44 Nowolipie 48 Nowolipie 50 Nowolipie 44 Nowolipie 42 Nowolipie 40-40A Nowolipie 38 (opracowanie zbiorcze) Nowolipie 36 (opracowanie zbiorcze) Nowolipie 34 (opracowanie zbiorcze) Nowolipie 32 (opracowanie zbiorcze) Nowolipie 30 (opracowanie zbiorcze) Mylna nr hip. 7346 Nowolipie 17 Karmelicka 12 róg Nowolipie Nowolipie 28 Karmelicka 19 róg Nowolipki 19 Nowolipki 21 Nowolipki 23 Nowolipki 27 Nowolipki 29 Nowolipki 31 Nowolipki 33 Leszno 46 Karmelicka 3, 5 i 5a Karmelicka 7 Karmelicka 9 róg Nowolipie 19 4 6 8 Karmelicka 10 róg Mylna Karmelicka 11 róg Nowolipie 24 Karmelicka 13 Karmelicka 15 Karmelicka 17 Karmelicka 14, 16, 18 i 20 (opracowanie zbiorcze) Leszno 19 Leszno 21 Leszno 23 Leszno 24 Leszno 26 Leszno 25 Leszno 27 Leszno 29 Leszno 31 Leszno 33 Leszno 35 Leszno 37 róg Solna 20

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)