Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
Oranzeria "Nieborowska" rze¼ba Jutrzenka
 

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
 
 
¼ród³o: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)