Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
 
Pawilon nr 2 Kasyno Pawilony 3-9 Magazyn żywnościowy Podwalnia Obelisk Pawilon nr 1 Prochownia Podwalnia Szalet Szkoła Zbrojmistrzów pałac Hiża (Geraulta) Stajnie Dzialobitnia Dzialobitnia Podwalnia Działobitnia kościół Brama Powązkowska dawny budynek kolegium Pijarów dawna kaplica kolegium Pijarów Brama Straceń wraz z cmentarzem i bramami Okrzei i Montwiłła Kaponiera - rozebrana w okresie międzywojennym Stajnie - rozebrane w okresie międzywojennym mur Carnota mur Carnota mur Carnota mur Carnota Stajnie 30 pp.
 

-> Zobacz cały fotoplan
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)