Fotoplan - wersja archiwalna, nieaktualizowana

 
al. Niepodległości 148 al. Niepodległości 161 al. Niepodległości 163 al. Niepodległości 157; Asfaltowa 8 al. Niepodległości 156 al. Niepodległości 158 Rakowiecka 6 - Szkoła Główna Handlowa

-> Zobacz cały fotoplan
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)