Matejki Piusa XI (Piêkna) Chopina Al. Róz Al. Ujazdowskie Krucza Mokotowska Koszykowa Park Ujazdowski Krucza 1 róg Piusa XI 18a Krucza 3 Krucza 5 Krucza 7 al. Ujazdowskie 16 róg Piusa XI nr 10 - pa³ac Lesserów Piusa XI nr 8 al. Ujazdowskie 25 - pa³acyk ¦leszyñskich i Foxa al. Ujazdowskie 23 Piusa XI nr 16a Piusa XI nr 16b róg Mokotowska 38 al. Ujazdowskie 18 róg Matejki 9 - kamienica Taubenhausa Piusa XI nr 22 Piusa XI nr 20 Piusa XI nr 1 al. Ujazdowskie 19 róg Chopina 1 Piusa XI nr 18 róg Krucza 2, róg Mokotowska 47 Mokotowska 39 Al. Ujazdowskie 15 róg al. Ró¿ 2 Al. Ujazdowskie 17 Krucza 4 Krucza 6 Krucza 8 Krucza 10 Al. Ró¿ 5 Al. Ró¿ 4 Al. Ujazdowskie 31 Al. Ujazdowskie 29 Al. Ujazdowskie 21 róg Chopina 2 Matejki 4 Matejki 2 róg Wiejska 5 Matejki 3 Matejki 5 Matejki 7 Al. Ujazdowskie 27 róg Piusa XI nr 12 Piusa XI nr 14 Piusa XI nr 14a Piusa XI nr 16 Chopina 4 Chopina 6 Chopina 8 Chopina 10 Chopina 12 Chopina 14 Chopina 16 Chopina 18 róg Mokotowska 32/34 Chopina 13 Chopina 15 Chopina 17 Chopina 19 róg Mokotowska 30 Chopina 2a Koszykowa 22 róg Mokotowska 28 Koszykowa 27 róg Mokotowska 26 Koszykowa 29 róg Mokotowska 35 Koszykowa 24 róg Mokotowska 37 Mokotowska 34 Mokotowska 36 róg Piusa XI nr 9 Mokotowska 41 Mokotowska 43 Mokotowska 45 róg Piusa XI nr 11 i 11b Piusa XI nr 1 (1b?) Piusa XI nr 3/3a Piusa XI 5 Piusa XI nr 7 Chopina 3/5/7/9 - Dolina Szwajcarska Mokotowska 24 Al. Ujazdowskie 20 róg Matejki 12 Piusa XI nr 6 pijalnia wody Mokotowska 46a

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)