Francuska 12 Obrońców 5-23 Dąbrowiecka 16 Dąbrowiecka 18-28

-> Zobacz cały fotoplan
 
 
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)