Stołeczna róg al. Wojska Polskiego - kaplica

-> Zobacz cały fotoplan
 
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)