Wilenska Mala Zaokopowa Inzynierska Stalowa Konopacka Targowa sw. Cyryla i Metodego 11-ego Listopada 11-ego Listopada Ratuszowa Dworzec Petersburski - zniszczony w 1915 (ksztalt przyblizony) Inżynierska 3; Targowa 80 Inżynierska 6 - zajezdnia autobusowa Wileńska 2/4 róg Targowa 74 Wileńska 12
 

-> Zobacz cały fotoplan
 
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)