Moczydło - dom dla bezdomnych Górczewska - wiadukt kolei obwodowej

-> Zobacz cały fotoplan
 
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)