ks. Skorupki Marszalkowska Poznanska Krucza Nowogrodzka Zurawia Zulinskiego Wspolna Hoza Wilcza Marszalkowska 88 róg Zurawia 34 Marszalkowska 86r róg Zurawia 37 Marszalkowska 84 Marszalkowska 68/70 róg Skorupki 2 Marszalkowska 72 róg Skorupki 1 Marszalkowska 74 róg Hoza 31 Marszalkowska 76 róg Hoza 44 Marszalkowska 78 Marszalkowska 80 róg Wspólna 41 Marszalkowska 81 Marszalkowska 81A Marszalkowska 81B Marszalkowska 81B róg Hoza 33 Marszalkowska 85 Marszalkowska 87 róg Wspólna 43 Marszalkowska 89 róg Wspólna 46 Marszalkowska 82 róg Wspólna 44 Marszalkowska 79 Marszalkowska 95 rog Zulinskiego Poznañska 15 - ambasada ZSRR Marsza³kowska 91/93 róg ¯uliñskiego Ho¿a 17 Krucza 24 Krucza 26 róg Ho¿a 17 Krucza 26 Krucza 28 róg Ho¿a 22 Wilcza 22 Wilcza 24a Wilcza 24 ¯uliñskiego 3 (?) Marsza³kowska 83 róg Ho¿a 46 Ho¿a 20

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)