Wileńska 69 róg Szwedzka - kaplica Równa 1 - fabryka "Florange" Czynszowa 4
 

-> Zobacz cały fotoplan
 
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)