Marsza³kowska Poznañska Wilcza Piusa XI (Piêkna) Koszykowa Lwowska Sniadeckich Krucza Mokotowska Marszalkowska 66 róg Wilcza 34 Marszalkowska 48 róg Koszykowa 34 Marszalkowska 50 Marszalkowska 52 Marszalkowska 54 róg Piusa XI 36 Marszalkowska 56 Marszalkowska 58 Marszalkowska 60 Marszalkowska 62 Marszalkowska 64 róg Wilcza 33 Marszalkowska 44 Marszalkowska 42 Marszalkowska 44a Marszalkowska 46 róg Koszykowa 41 Marszalkowska 77 róg Wilcza 36 Marszalkowska 75 róg Wilcza 35 - kamienica Fruzinskiego Marszalkowska 73 Marszalkowska 59 róg Koszykowa 36 Marszalkowska 61 Marszalkowska 63 róg Piekna 27 Marszalkowska 65 róg Piekna 38 Marszalkowska 67 Marszalkowska 55 róg Sniadeckich 1 Marszalkowska 57 róg Sniadeckich 2 róg Koszykowa 43 Krucza 5 Krucza 7 Marszalkowska 79 Lwowska 14 róg Koszykowa Marszalkowska 69 Marszalkowska 71 Koszykowa 26 - Biblioteka Publiczna Piusa XI nr 22 Piusa XI nr 24 - gimnazjum im. Plater-Zyberkówny Piusa XI nr 47/ Koszykowa 64 Piusa XI nr 17 Koszykowa 30 ¦niadeckich 6 ¦niadeckich 8 Poznañska 15 Koszykowa 56 róg Lwowska 19 róg Piusa XI nr 41 Koszykowa 58; Piusa XI nr 43 Koszykowa 60/62; Piusa XI nr 45/45a Piusa XI nr 40 Piusa XI nr 42 Piusa XI nr 44 Piusa XI nr 46 Piusa XI nr 39 róg Lwowska 16 Piusa XI nr 37 Koszykowa 28 Koszykowa 32 Piusa Xi nr 28 i nr 30 Piusa XI nr 32 Piusa XI nr 34 Koszykowa 31 Koszykowa 33 Mokotowska 37 róg Koszykowa 24 Mokotowska 35 róg Koszykowa 29 Piusa XI nr 44 - tzw. willa Struvego Lwowska 15 Lwowska 17 róg Koszykowa 57

-> Zobacz ca³y fotoplan
 
¼ród³o: Archiwum Pañstwowe w Warszawie (d. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy)