Marymoncka 16 - Stacja Doświadczalna Oczyszczania Ścieków Gdańska 6 - kościół Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej Gdańska 6 / Marii Kazimiery 7 Kolektorska 9/11

-> Zobacz cały fotoplan
 
 
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie (d. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)