Plan
Bema 60a
link do
obiektu

Miejskie Elewatory Zbożowe
Obiekt obecnie nie istnieje

widok od strony Prądzyńskiego (po lewej budynek Prądzyńskiego 16)
około 1928

Dodatkowe zdjęcia posortowane na podstrony:

 
  
 
  

Powrót