Wioślarska 6

Przystań Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

przed 1939

zima 2004