Wawelska 56 róg
Krzyckiego róg Reja 7

Szkoła Nauk Politycznych

przed 1939

kwiecień 2014