Wawelska 52/54 róg
Krzyckiego róg Reja 3/5

Dyrekcja Lasów Państwowych

przed 1939

październik 2011