Sucha

Wojskowa Szko│a In┐ynierii
Biuro Bada˝ In┐ynierii

przed 1939

obiekt
obecnie nie istnieje