Sucha

Komenda Wojskowej Szkoły Inżynierii

przed 1939 (?)

październik 2006