Solec 71

jesień 1939

obiekt
obecnie nie istnieje