Solec 34 róg
al. 3-ego Maja

przed 1939

obiekt
obecnie nie istnieje