Solec 22 róg
Karpia

przed 1914 (?)

rozebrany pod budowę szkoły powszechnej