6-ego Sierpnia róg
al. Niepodległości

Pomnik Saperów

przed 1939

obiekt
obecnie nie istnieje