Ratuszowa 15 (?)

dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego

przed 1939

kwiecień 2012