Prądzyńskiego 16

wrzesień/październik 1939

obiekt
obecnie nie istnieje