Pole Mokotowskie
Polna róg 6-ego Sierpnia

Tor Wyścigów Konnych

okres I wojny św. lub początek lat 20-tych XX w.

obiekt
obecnie nie istnieje