Pole Mokotowskie

Nasyp z uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego

około 12 maja 1936

obiekt
obecnie nie istnieje