Piusa XI róg Krucza 2
róg Mokotowska 47

około 1934

rozebrane częściowo lub całkowicie przed 1939