Piusa XI nr 1a (?) róg
al. Ujazdowskie 25

oficyna pałacu Śleszyńskich i Foxa

około 1910

obiekt
obecnie nie istnieje