Mokotowska 37 róg
Koszykowa 24

kamienica Apolinarego i Cecylii Szymborskich

przed 1939

październik 2009