Matejki 2 róg
Wiejska 5

gimnazjum żeńskie J. Kowalczykówny i J. Jawurkówny

lata 30-te XX w.

obiekt
obecnie nie istnieje