Ludna 16

Gazownia
Stacja Regulatorów

lata 30-te XX w.

obiekt
obecnie nie istnieje