Ludna 16

Gazownia

1860-71

obiekt
obecnie nie istnieje