Ludna 4

Dom mieszkalny pracowników Ministerstwa Poczt i Telegrafów

1942

2003