Ludna 2 róg
Solec 67

przed 1939

obiekt
obecnie nie istnieje