Lotnictwa róg
Łączności

Chemiczny Instytut Badawczy
budynek mieszkalny

około 1929

grudzień 2011