Lotnictwa

Chemiczny Instytut Badawczy
garaż

około 1929

grudzień 2011