Łączności 8

Chemiczny Instytut Badawczy
budynek główny

około 1928

grudzień 2011