Krucza 1 róg
Piusa XI 18

przed 1939

obiekt
obecnie nie istnieje